Statistikas tabula

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) operatoru energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

ENG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti