Statistikas tabula

Elektroenerģijas vidējās cenas galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības (EUR/kWh)

Tabulas kods datubāzē
ENG194
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Elektroenerģijas cena

Cenas pamatojoties uz nodokļu piemērošanu iedala šādos līmeņos:

  • Cenas bez visiem nodokļiem, nodevām, maksām un maksājumiem ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīkla komponentu.
  • Cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem atgūstamiem nodokļiem ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK), valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis), bet neietver PVN.
  • Cenas ar visiem nodokļiem un PVN. Cenas, kurās ietverti visi nodokļi. Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (OIK, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, elektroenerģijas nodoklis un PVN).
Elektroenerģijas patēriņa grupas

Operatori elektroenerģijas patēriņu grupē pēc klientu elektroenerģijas patēriņa gadā: galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības megavatstundās (MWh) un mājsaimniecībām kilovatstundās (kWh).

Elektroenerģijas patēriņa grupas galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības

Elektroenerģijas patēriņš gadā, MWh

Grupa IA

patēriņš < 20 MWh

Grupa IB

20 MWh ≤ patēriņš < 500 MWh

Grupa IC

500 MWh ≤ patēriņš < 2 000 MWh

Grupa ID

2 000 MWh ≤ patēriņš < 20 000 MWh

Grupa IE

20 000 MWh ≤ patēriņš < 70 000 MWh

Grupa IF

70 000 MWh ≤ patēriņš < 150 000 MWh

Grupa IG

patēriņš ≥150 000 MWh

Elektroenerģijas patēriņa grupas mājsaimniecībām

Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh

Grupa DA

patēriņš < 1 000 kWh

Grupa DB

1 000 kWh ≤ patēriņš < 2 500 kWh

Grupa DC

2 500 kWh ≤ patēriņš < 5 000 kWh

Grupa DD

5 000 kWh ≤ patēriņš < 15 000 kWh

Grupa DE

patēriņš ≥ 15 000 kWh