Statistikas tabula

Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

Tabulas kods datubāzē
ENG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Katlumāja

Katlumāja ir enerģijas pārveidošanas ražotne, kas ražo siltumenerģiju.

Katlumāja sastāv no vienas vai vairākām siltumenerģiju ražojošām iekārtām (katliem).

Katlumājas iedala:

  • vispārējā lietošanas katlumājas, kuru pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu katlumājas, kas ražo siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu).