Statistikas tabula

Atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars

Tabulas kods datubāzē
ENG051
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
No AER saražotas enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā

No AER saražotas enerģijas īpatsvara bruto enerģijas galapatēriņā aprēķināšanai tiek ņemti vērā dati par vēja enerģiju, saules enerģiju, hidroenerģiju, plūdmaiņu enerģiju, ģeotermālo enerģiju, biomasu (koksni, salmus, biogāzi, biodegvielu) un atjaunojamos atkritumus, un enerģiju no siltumsūkņiem.

No AER saražotās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā

No AER saražotās elektroenerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā tiek aprēķināts no sekojošiem elementiem – saražotās hidroenerģijas, vēja enerģijas, saules enerģijas, biomasas (koksnes, salmiem, biogāzes, biodegvielas), ģeotermālās enerģijas. No AER saražotās elektroenerģijas īpatsvara bruto enerģijas galapatēriņa mērķis dalībvalstīm nav definēts Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK par atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšanu.

No AER saražotās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā

No AER saražotās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā tiek aprēķināts kā bruto galapatēriņš no atjaunojamiem enerģijas avotiem apsildei un dzesēšanai dalīts ar kopējo bruto enerģijas galapatēriņu apslidei un dzesēšanai. No AER saražotās enerģijas īpatsvara apsildē un dzesēšanā mērķis dalībvalstīm nav definēts Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK par atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšanu.

No AER saražotās enerģijas īpatsvars transportā

No AER saražotās enerģijas īpatsvara transportā aprēķināšanai tiek ņemti vērā atjaunīgie energoresursi, kas tiek patērēti transportā (biodegviela, elektroenerģija).