Preses relīze

Par atjaunojamo energoresursu patēriņu 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2010.gadā strauji pieauga atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) īpatsvars kopējā energobilancē.

2010.gadā saražotais no AER (biomasa, hidroenerģija, vēja enerģija, biogāze, biodegviela) elektroenerģijas apjoms pieauga par 2,3 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un sasniedza 48,47%. Vairākas jaunas biogāzes elektrostacijas un biogāzes koģenerācijas stacijas uzsāka savu darbību, un 2010.gadā elektroenerģija, kas saražota no biogāzes, palielinājās par 30% salīdzinot ar 2009.gadu, savukārt saražotā hidroelektrostacijās (turpmāk - HES) – par 2%.

Elektroenerģijas ražošana no atsevišķiem AER veidiem, gigavatstundas

Latvijas energoresursu bilancē atjaunojamajiem energoresursiem ir nozīmīga vieta. Galvenie atjaunojamo energoresursu veidi Latvijā ir biomasa (koksne) un hidroresursi, mazākā mērā tiek izmantota vēja enerģija, biogāze, salmi un cita biomasa.

Atjaunojamo energoresursu daļa energoresursu galapatēriņā 2010.gadā

AER daļa energoresursu galapatēriņā Latvijā 2010.gadā bija 31.7%.

2010.gadā pārveidošanas sektorā* no kopējā izlietotā kurināmā daudzuma 16,3% bija atjaunojamie kurināmā veidi (koksne, salmi, cita biomasa, biogāze, biodīzeļdegviela). Procentuāli tas atbilst pērnā gada līmenim, kaut gan naturālā izteiksmē AER apjoms koģenerācijas stacijās ir pieaudzis par 9%.

Atjaunojamo energoresursu patēriņš pārveidošanas sektorā 2009. un 2010.gados

*Energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai.

2010.gadā Latvijā pieauga AER (biodegvielu) patēriņš transportā, kas ir saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu ieviešanu. Katrai dalībvalstij jānodrošina, ka no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvars visā transportā 2020.gadā ir vismaz 10% (2008.gadā Latvijā sasniegti 0,9%, 2009.gadā – 1,4%, 2010.gadā – 1,9%) no enerģijas galapatēriņa transportā.

Elektriskā jauda HES, vēja un citās elektrostacijās un koģenerācijas stacijās, kuras izmanto AER

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

Elektriskā jauda (MW)

Kopā

1 487

1 508

1 515

1 572

1 622

Hidroelektrostacijas

1 487

1 507

1 513

1 536

1 576

Vēja elektrostacijas

-

1

2

26

30

Biomasas* elektrostacijas

-

-

-

3

7

Biogāzes elektrostacijas

-

-

-

7

9

*Biomasa - koksne, koksnes atlikumi, koksnes granulas, biodīzeļdegviela, salmi, graudi, kūtsmēsli, kūdra, kukurūza u.tml.

Kopš 2000.gada ievērojami pieauga AER izmantojošo iekārtu jauda, it īpaši vēja elektrostacijām (15 reizes). Kopš 2005.gada pieauga arī biomasas un biogāzes staciju elektriskā jauda – par 133% un 29% attiecīgi.

Atsevišķu atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā AER patēriņā Latvijā 2010.gadā, %

 

Atsevišķu AER īpatsvars mājsaimniecības sektora patēriņā 2010.gadā

 

teradžouli

%

AER kopā

29815

100,0

tai skaitā

 

 

 

malka

28964

97,1

 

koksnes briketes

340

1,2

 

koksnes atlikumi

257

0,9

 

koksnes granulas

252

0,8

 

salmi

2

0,0

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Jana Poperečņuka
Tālr. 67366957

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi