Preses relīze

Atjaunīgo energoresursu patēriņš pēdējos desmit gados pieaudzis par 14,1 %

2016. gadā kopējais atjaunīgo energoresursu (AER) patēriņš Latvijā bija 68,7 petadžouli (PJ), liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP). Salīdzinot ar 2015. gadu, AER patēriņš pieaudzis par 5,7 %, bet desmit gadu laikā - par 14,1 %.

Palielinoties AER kopējam patēriņam, ko galvenokārt veido vietējie energoresursi, mazinās Latvijas enerģētiskā atkarība1 no importējamiem energoresursiem – no 66,7 % 2006. gadā līdz 51,2 % 2015. gadā.

Ievērojami pieaudzis biogāzes (atkritumu poligonu gāze, notekūdeņu dūņu gāze, cita biogāze) patēriņš - desmit gadu laikā tas palielinājies 12,7 reizes, 2016. gadā sasniedzot 3,8 PJ.

Atjaunīgo energoresursu patēriņš Latvijā
(petadžoulos)

05092017_AERP_2016.png

 

Kurināmās koksnes kopējais patēriņš desmit gadu laikā palielinājies par 9,3 % un 2016. gadā sasniedzis 54,3 PJ, bet salīdzinājumā ar 2015. gadu tas pieaudzis par 3,2 %. 2016. gadā kurināmās koksnes īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā bija 29,4 %, kas ir par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā 2015. gadā. Vienlaicīgi pieauga arī kurināmās koksnes eksports. 2016. gadā Latvija eksportēja 37,9 PJ kurināmās koksnes, kas ir par 12,6 % vairāk nekā 2015. gadā. No kopējā kurināmās koksnes apjoma 2016. gadā tika eksportēti 29,3 PJ koksnes granulu, kas ir par 4,7 % vairāk nekā 2015. gadā, savukārt eksportētās kurināmās šķeldas daudzums pieauga par 79,4 %.

Joprojām lielākie kurināmās koksnes patērētāji ir mājsaimniecības, kaut gan desmit gadu laikā to patēriņš sarucis par 41,6 % un 2016. gadā veidoja 34,6 % no kopējā kurināmās koksnes patēriņa. Salīdzinājumā ar 2006. gadu 2016. gadā rūpniecībā un būvniecībā kurināmo koksni patērēja 2,7 reizes vairāk, un pērn šo nozaru patēriņš veidoja 25,4 % no kopējā kurināmās koksnes patēriņa.

 

Kurināmās koksnes patēriņš Latvijā
(procentos)

05092017_AERP_2016_2.png

 

Desmit gadu laikā pārveidošanas sektorā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai patērētās kurināmās koksnes īpatsvars palielinājies par 18,6 procentpunktiem, 2016. gadā sasniedzot 33,1 % no kopējā pārveidošanas sektorā patērētā. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, kurināmās koksnes patēriņš pārveidošanas sektorā palielinājās par 22,0 %. Kurināmās koksnes patēriņš pārveidošanas sektorā no 2006. līdz 2016. gadam palielinājies 2,5 reizes, pērn sasniedzot 18,0 PJ. Vislielākais īpatsvars (88,2 %) kurināmās koksnes patēriņā ir kurināmai šķeldai, 2016. gadā sasniedzot 15,9 PJ. Tas saistīts ar pieaugošo koģenerācijas staciju skaitu un AER daļu pārveidošanas sektorā, samazinoties dabasgāzes īpatsvaram.

2016. gadā no AER saražoja 3 482 GWh elektroenerģijas, un salīdzinājumā ar 2015. gadu saražotais apjoms pieauga par 25,4 %. Saražotā elektroenerģija 2016. gadā hidroelektrostacijās bija 2 530 GWh jeb par 36,0 % vairāk nekā 2015. gadā, ko noteica lielāka upju pietece. Pēdējo desmit gadu laikā saražotā elektroenerģija vēja elektrostacijās pieauga no 46 līdz 128 GWh jeb par 178,3 %, biomasas elektrostacijās un koģenerācijas stacijās – no 7 līdz 427 GWh, un biogāzes koģenerācijas stacijās – no 36 līdz 397 GWh.

Saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem
(gigavatstundās)

05092017_AERP_2016_3.png

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu nosaka, ka no AER saražotās enerģijas īpatsvaram enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā ir jābūt 40 %. Latvijā ir trešais augstākais AER īpatsvars energoresursu patēriņā Eiropas Savienībā (visaugstākais īpatsvars ir Zviedrijai (53,9 %), bet otrais augstākais – Somijai (39,3 %)), un 2015. gadā AER īpatsvars Latvijā bija 37,6 % (ES – vidēji 16,7 %). Tāpat katrai dalībvalstij 2020. gadā jānodrošina, ka no AER saražotā enerģija (biodegvielas, biogāzes, no AER saražotā un transportā patērēta elektroenerģija) veido vismaz 10 % no enerģijas galapatēriņa transportā (2015. gadā Latvijā sasniegti 3,9 %).

 

1 Enerģētisko atkarības indikatoru aprēķina: neto imports dalīts ar kopējo energoresursu patēriņu plus bunkurēšana jeb visu valstu (arī Latvijas) kuģu apgāde ar naftas produktiem (degvielu) starptautisko reisu veikšanai.

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366624, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Anna Paturska
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Anna.Paturska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366957

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi