Statistikas tabula

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)

Tabulas kods datubāzē
SRG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti