Statistikas tabula

Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm

UGG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti