Statistikas tabula

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
SBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti