Statistikas tabula

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
SBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2016. gadu 20.09.2018