Statistikas tabula

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

SBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 20.09.2019
Par 2018. gadu 21.09.2020