Preses relīze

Par 2006. gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas rādītājiem* liecina, ka 2006.gadā apsekotajos darbības veidos darbojās 67 tūkst. uzņēmumu, no kuriem 46% strādāja pakalpojumu un 34% - tirdzniecības nozarēs. Visplašāk pārstāvēti bija uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 9 - 56 tūkst. jeb 83% no kopējā uzņēmumu skaita, kā arī uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49 – 9 tūkst. jeb 14% un uzņēmumi ar nodarbināto skaitu virs 50 – 2 tūkst. jeb 3% no kopējā uzņēmumu skaita.

Uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem un pēc nodarbināto skaita (% no kopējā skaita attiecīgajā darbības veidā)

2006. gadā tika saražota produkcija un sniegti pakalpojumi par 16121 milj. latu. Lielāko ieguldījumu daļu deva rūpniecība (31%) un tirdzniecība (20%), būvniecība (18%), komercpakalpojumi** (15%), transports, glabāšana, sakari (14%) un viesnīcas un restorāni (2%).

Uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība, rēķinot faktiskajās cenās, apsekotajos darbības veidos kopā bija 6081 milj. latu, no tiem 28% - tirdzniecībā, 25% - rūpniecībā un 17% - transportā, glabāšanā, sakaros. Vislielāko pievienotās vērtības daļu 3316 milj. latu jeb 55% saražoja uzņēmumi ar nodarbināto skaitu virs 50, 27% no kopējās pievienotās vērtības saražoja uzņēmumos ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 50, bet 19% - uzņēmumos, kur strādāja no 1 līdz 9 darbiniekiem.

Uzņēmumu pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem un pēc nodarbināto skaita

Darbības veidi ar visaugstāko darbaspēka produktivitāti bija transporta, glabāšanas un sakaru nozarē ar 12.5 tūkst. latu uz vienu nodarbināto un komercpakalpojumos** - 10.5 tūkst. latu uz vienu nodarbināto. Savukārt viszemākā produktivitāte bija viesnīcu un restorānu nozarē - 5.1 tūkst. latu.

Šeit jāņem vērā, ka darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu) ir aprēķināta, izmantojot darbaspēka ieguldījuma aprēķinu, kurā netiek ņemts vērā, vai uzņēmumā strādājošie darbinieki ir strādājuši pilnu vai nepilnu darba laiku.

 

Darbaspēka produktivitāte pa darbības veidiem

 

Nozares

Nodarbināto personu skaits

(tūkst.cilv.)

Darbaspēka produktivitāte (tūkst.latu)

Kopā

t.sk. pēc nodarbināto skaita uzņēmumā

no 1 līdz 9

no 10 līdz 49

virs 50

Rūpniecība

182

8.3

4.7

6.6

9.4

Būvniecība

73

9.3

8.3

7.5

10.9

Tirdzniecība

181

9.5

6.2

10.6

10.9

Viesnīcas un restorāni

31

5.1

3.3

4.7

6.7

Transports, glabāšana, sakari

83

12.5

11.8

11.5

13.0

Komercpakalpojumi**

93

10.5

11.9

11.3

8.1

Vislielāko uzņēmumu tēriņu daļu 2006. gadā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas - 22289 milj. latu jeb 81%, kam sekoja bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās - 2865 milj.latu jeb 10% un personāla izmaksas -2319 milj.latu jeb 8%.

Izmaksu sadalījums pa darbības veidiem (%)

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datu bāzē.

* Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības, kas darbojas rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības, viesnīcu un restorānu, transporta, glabāšanas, sakaru un pārējo komercpakalpojumu nozarēs, izņemot finanšu starpniecību.

** Darbības ar nekustamajiem īpašumiem, nomas pakalpojumi, datorpakalpojumi, juridiskie, grāmatvedības, reklāmas u.c. komercpakalpojumi (NACE 1.1.red. K)

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Tālr. 67366825
Elīna Markaine

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi