Statistikas tabula

Komersantu pasīvi gada beigās (NACE 2.red.) (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
UFG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bilances pasīvs

Bilances pasīvs atspoguļo sabiedrības līdzekļu finansējuma avotus: pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls (kreditori).

  • Pašu kapitāls – konti, kuros uzskaita tos līdzekļu avotus, kas veido uzņēmuma īpašumu. 
  • Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – sabiedrību parādi, kas jāsamaksā citām juridiskām un fiziskām personām.