Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nefinanšu komersanti
Nefinanšu komersanti ir saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus labumus; nefinanšu komersanti ir, piemēram, kapitālsabiedrības, akciju sabiedrības un individuālie komersanti.
Neto apgrozījums
Ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.