Statistikas tabula

Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Līzings
Finanšu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.
Faktorings
Faktorings (faktūrkreditēšana, arī kredīts pret prasījuma tiesībām) ir kredīta izsniegšana uzņēmuma vai finanšu institūcijas darba kapitāla finansēšanai, pārskata sniedzējam iegādājoties šā uzņēmuma vai finanšu institūcijas debitoru parādus (prasības), pārņemot uzņēmuma vai finanšu institūcijas prasījuma tiesības pret preču vai pakalpojumu saņēmēju un uzņemoties kredītrisku.