Statistikas tabula

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF101c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti