Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu pasīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti