Statistikas tabula

Nefinanšu komersantu aktīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
UF080c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 4. ceturksni 01.03.2019
Par 2019. gada 1. ceturksni 30.05.2019
Par 2019. gada 2. ceturksni 23.08.2019
Par 2019. gada 3. ceturksni 22.11.2019