Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 2.red.)

ING051
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 13.07.2020