Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
ING051
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.