Statistikas tabula

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars pēc inovāciju veida, 2006.-2010.g.

Tabulas kods datubāzē
ING040
Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās. 

Produktu inovācija
Tādas preces vai pakalpojuma ieviešana, kuras īpašības vai iecerētais izmantošanas veids ir jauns vai būtiski uzlabots. Tas ietver būtiskus tehnisko specifikāciju, komponentu un materiālu, izmantotās programmatūras, lietotājdraudzīguma vai citu funkcionālo īpašību uzlabojumus.
Procesa inovācija
Jaunas vai būtiski uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes ieviešana. Tas ietver būtiskas izmantoto paņēmienu, aprīkojumu un/vai programmatūras izmaiņas.