Statistikas tabula

Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 1.1.red.), (milj. euro), 2003.-2006.g.

Tabulas kods datubāzē
ING030

Laikrinda turpinās ING031.

Inovatīvi aktīvs uzņēmums

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.