Statistikas tabula

Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%)

Tabulas kods datubāzē
TUG300
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Tūrisma pievienotā vērtība

Pievienotā vērtība, kas radīta raksturīgajās tūrisma nozarēs un citās tautsaimniecības nozarēs un izdalīta no tautsaimniecībā radītās kopējās pievienotās vērtības atbilstoši tūrisma radītam patēriņam (pieprasījumam).

Tūrisma pievienoto vērtību nosaka, saskaņojot pieprasījumu (iepriekš aprēķinātu tūrisma iekšzemes patēriņu) un piedāvājumu (tūrisma daļu nozaru produkcijā).  

Tūrisma raksturīgās nozares

Nozares, kas atbilst vienam vai abiem no šiem kritērijiem:

  1. tūrisma patēriņš veido nozīmīgu daļu no nozares izlaides;
  2. bez ceļotāju klātbūtnes konkrētā nozare nebūtu pārstāvēta tautsaimniecībā vai tā pastāvētu salīdzinoši nelielos apmēros.
Ienākošā tūrisma patēriņš
Ārvalstu ceļotāju izdevumi preču un pakalpojumu iegādei pirms ceļojuma un ceļojuma laikā Latvijā.