Statistikas tabula

Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas

Tabulas kods datubāzē
TUG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Viesnīcas kategorija

Viesnīcu sertificēšanas ceļā noteikts viesnīcas pakalpojumu līmeņa rādītājs. Viesnīcas kategoriju nosaka, ņemot vērā viesnīcas tipu, komforta līmeni, pieejamo pakalpojumu klāstu un līmeni, viesnīcas iekārtojumu, atrašanās vietu utt. Viesnīcas kategoriju kritērijus nosaka pēc valsts standarta vai klasifikācijas sistēmas un novērtē nacionālā tūrisma organizācija vai viesnīcu asociācijas.

Latvijā viesnīcām tiek piešķirtas piecas kategorijas — katrai no tām atbilst attiecīgs zvaigžņu skaits, un atbilstības novērtēšanu un viesnīcu sertificēšanu veic SIA "Viesnīcu un restorānu centrs".