Statistikas tabula

Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm

TUG250
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.06.2020