Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%)

TUG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.04.2020