Statistikas tabula

Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

Tabulas kods datubāzē
TUG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti