Statistikas tabula

Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

TUG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti