Statistikas tabula

Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas

Tabulas kods datubāzē
TUG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti