Statistikas tabula

Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji

TUG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 15.02.2021