Statistikas tabula

Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

TU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada oktobri 15.12.2020
Par 2020. gada novembri 15.01.2021
Par 2020. gada decembri 15.02.2021
Par 2021. gada janvāri 15.03.2021