Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2011.gada 1.pusgadā

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojuma rezultāti 2011.gada 1.pusgadā liecina, ka ārvalstu ceļotāji 2519 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 9,7% vairāk nekā 2010.gada 1.pusgadā.

No kopējā ārvalstu viesu skaita 27% Latvijā uzturējušies vairāk nekā 24 stundas. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,7 diennaktis.

No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 72% apmetušies viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 28% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 33% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

2011.gada 1.pusgadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 173,9 milj.Ls, kas ir par 14% vairāk nekā 2010.gada 1.pusgadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji – 33% no Lietuvas, 19% no Igaunijas, 7% no Krievijas, 6% no Zviedrijas, 4% no Vācijas un 4% no Polijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 33% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 32% darījumu kārtošanu un 22% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.

Salīdzinot ar 2010.gada 1.pusgadu, ir ievērojami (par 49%) pieaudzis vairākdienu ceļotāju skaits no Krievijas.

Informāciju par Latviju 24% vairākdienu ārvalstu ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 19% no radiem, draugiem un paziņām, 16% savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 15% no darījuma pieredzes, 6% no masu saziņas līdzekļiem un 6% no tūrisma rokasgrāmatām.

No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, kas 2011.gada 1.pusgadā šķērsoja Latvijas valsts robežu, 51% izmantoja gaisa transportu, 34% - autotransportu, 8% - dzelzceļa transportu un 7% - jūras transportu.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izdevumu struktūra (procentos)
2011.gada 1.pusgadā2010.gada 1.pusgadā


Ceļojumu raksturojošo rādītāju vērtējums (procentos)

 

Pavisam

Tai skaitā vērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

65,2

30,5

2,0

2,3

Cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

50,7

35,0

9,5

4,8

Cilvēku atsaucība

100

65,6

26,9

4,8

2,7

Pilsētu tīrība

100

59,6

29,5

6,3

4,6

Izklaides iespējas

100

43,8

19,6

5,0

31,6

Svešvalodu zināšanas

100

58,1

29,4

6,3

6,2

Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2011.gada 1.pusgadā Latvijas iedzīvotāji 1482 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, tas ir par 6,3% vairāk nekā 2010.gada 1.pusgadā. Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 3,9 diennaktis.

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis - Lietuvu (28%), Krieviju (17%), Igauniju (12%), Vāciju (7%) un 5% ir apmeklējuši Zviedriju.

2011.gada 1.pusgadā 1.5 līdz 2 reizes ir pieaudzis ceļotāju skaits uz Spānija, Grieķiju, Franciju un Itāliju.

Pavisam 2011.gada 1.pusgadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 180,2 milj.Ls, kas ir par 5% vairāk nekā 2010.gada 1.pusgadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2011.gada 1.pusgadā šķērsoja valsts robežu, 32% bija devušies atpūtas braucienos, 28% apmeklējuši radiniekus un draugus, 22% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.

Vairākdienu ceļojumos visvairāk devušiesi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25-44 gadiem (49% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārvalstīm devušies galvenokārt atpūsties – 35%, apmeklēt radus un draugus – 25% un kārtot darījumus – 21%. Gados jaunākie ceļotāji (15–24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem – 41%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 29%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk apciemoja draugus un radiniekus – 30%, devās darījuma braucienos – 28% un atpūtas braucienos – 25%. Vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem, uz ārzemēm devušies galvenokārt, lai apciemotu radus un draugus – 74%.

Atgriežoties mājās, vairākdienu ceļotāji visvairāk izmantoja gaisa transportu (60%), autotransportu (27%), jūras transportu (9%) un dzelzceļa transportu (4%).

Vairākdienu Latvijas ceļotāju izdevumu struktūra (procentos)
2011.gada 1.pusgadā 2010.gada 1.pusgadā


Latvijas ceļotāju ārvalstu ceļojumu vērtējums pa valstīm (vairākdienu ceļotāji)
(procentos)

   

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

61,3

33,3

5,4

Baltkrievija

100

25,1

45,4

26,9

0,7

1,9

Francija

100

75,5

23,3

1,2

Igaunija

100

47,0

39,3

12,7

0,4

0,6

Krievija

100

17,9

43,6

33,7

4,3

0,5

Lietuva

100

32,6

34,0

30,4

1,2

1,8

Polija

100

44,7

23,8

30,4

0,2

0,9

Somija

100

36,8

47,7

15,5

Ukraina

100

44,7

47,8

5,4

2,1

Vācija

100

52,4

32,1

15,4

0,1

Zviedrija

100

62,4

26,3

9,6

0,8

0,9

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.67366810
Edīte Miezīte

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi