Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2006.g. 2.ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde ir veikusi kārtējo valsts robežu šķērsojošo personu apsekojumu robežkontroles punktos. Aptaujāti tiek gan Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārzemēm, gan ārzemju viesi, kuri dodas prom no Latvijas.

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka š.g. 2.ceturksnī, salīdzinājumā ar 2005.gada attiecīgo ceturksni, ārvalstu viesu skaits Latvijā palielinājies par 19%.

Robežu šķērsojošo ārvalstu ceļotāju skaits (tūkst.) 

 

Pavisam 2006.gada 2.ceturksnī ārvalstu viesi Latvijas robežu šķērsojuši 1144 tūkst. reizes. No kopējā ārvalstu viesu skaita 66% Latvijā uzturējušies mazāk par 24 stundām. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1.3 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk par diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,1 diennaktis (2005.g. 2. ceturksnī – 4,2 diennaktis).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši tuvējo kaimiņvalstu iedzīvotāji - 36% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 23% - no Igaunijas, 7% - no Somijas, 6% - no Vācijas un no Polijas un no Krievijas un Zviedrijas pa 5%.

Aptaujāti par Latvijas apmeklējuma iemesliem – 29% ārzemju ceļotāju kā iemeslu norādīja atpūtu, 23% minēja, ka Latvijā ieradušies tikai caurbraucot (tranzītā), 13% kā ceļojuma iemeslu minēja darījumu kārtošanu un 13% no visiem aptaujātiem devās pie draugiem un radiniekiem.

2006.gada 2.ceturksnī ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 75,4 milj. Ls, kas ir par 34 milj. latu jeb 45% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vidēji dienā 2006.gada 2.ceturksnī, ceļotāji iztērēja 52 Ls, kas ir par 20 Ls vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk naudas tērējuši ceļotāji no Vācijas – 9,6 milj. Ls, Somijas – 9,4 milj. Ls, Lietuvas – 7.6 milj. Ls, Lielbritānijas – 7,3 milj. Ls, Zviedrijas – 6,8 milj. Ls, Krievijas – 5,6 milj. Ls un Igaunijas – 4,7 milj. Ls.

34% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 61% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 15% - pie radiem vai draugiem. No visiem vairāku dienu ceļotājiem 41% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

Informāciju par Latviju ārzemju ceļotāji galvenokārt smēlušies no Interneta – 17%, no radiem, draugiem un paziņām – arī 17%, 14% ir ieguvuši informāciju savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 11% – no tūrisma rokasgrāmatām, 10% – no masu medijiem un 10% – izmantojot darījumu informāciju.

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta veids (procentos) 

 


Sekojošā tabula raksturo, kā ārzemju vairāku dienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

71,6

21,6

4,0

2,8

Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

49,6

32,0

8,4

10,0

Cilvēku atsaucība

100

68,2

25,2

3,7

2,9

Pilsētu tīrība

100

60,5

29,6

4,9

5,0

Izklaides iespējas

100

43,2

18,0

3,0

35,8

Svešvalodu zināšanas

100

44,2

32,0

10,9

12,9


 Latvijas ceļotāji ārzemēs


Latvijas iedzīvotāji 2006.gada 2.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, 761 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i. par 5,8% vairāk nekā pagājušā gada 2.ceturksnī.

Robežu šķersojošo Latvijas ceļotāju skaits (tūkst.) 

 

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši mūsu kaimiņvalstis - Lietuvu (36%), Igauniju (17%), Krieviju (12%) un Baltkrieviju (7%). No visiem Latvijas ceļotājiem, kas 2006.gada 2.ceturksnī, atgriežoties no ārzemēm, šķērsojuši valsts robežu, 27% apmeklējuši radiniekus un draugus, 22% bija devušies atpūtas braucienos, 17% bija devušies iepirkties un 15% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījuma braucienus. Vidēji Latvijas iedzīvotāji 2006. gada 2. ceturksnī ārvalstīs pavadījuši 3.6 diennaktis, kas ir vairāk, nekā 2005. gada attiecīgajā laika posmā (2,6 diennaktis).

Pavisam 2006.gada 2.ceturksnī Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 84,7 milj. Ls, kas ir par 7,1milj. Ls jeb 8% vairāk nekā 2005.gada 2.ceturksnī (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi). Vēl arvien ir spēkā sakarība, ka Latvijas iedzīvotāji ārzemēs tērē ievērojami vairāk līdzekļu (par 9,3 milj latu) nekā ārvalstu ceļotāji Latvijā. Lietuvā Latvijas ceļotāji iztērējuši 17.1 milj. Ls, Krievijā – 10,1 milj. Ls, Lielbritānijā - 8,8 milj. Ls, Vācijā – 8,1 milj. Ls, Itālijā – 4.3 milj. Ls, bet Igaunijā - 2,9 milj. Ls. Eiropas Savienības valstīs mūsu ceļotāji iztērējuši 57.7 milj. Ls, bet NVS – 14.4 milj. Ls.

Vidēji dienā Latvijas ceļotāji ārzemēs ir tērējuši 31 Ls. Ja kā galvenais ceļojuma iemesls minēta iepirkšanās, vidēji dienā tika iztērēti 448 Ls.

Aktīvākie vairāku dienu ceļotāji, kā parasti, bijuši vīrieši (57%). Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (54% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārzemēm devušies, galvenokārt, atpūsties – 26%, apmeklēt radus un draugus – 26% un kārtot darījumus – 25%. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku ir devuši draugu un radinieku apmeklējumiem – 44%, kā arī atpūtas braucieniem – 36%. Ceļotāji vecumā no 44 līdz 64 gadiem visvairāk veica darījumu braucienus – 32%, apmeklēja radus un draugus – 25% un devās atpūtas braucienos – 19%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 71%.

Latvijas iedzīvotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos) 

 


Ārzemju ceļojumu novērtējums (procentos) 

 


 

Ārzemju ceļojumu novērtējums pa valstīm
(procentos)

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

45,1

39,9

15,0

0,0

0,0

Baltkrievijas

100

40,0

42,4

16,7

0,4

0,5

Francija

100

32,4

63,1

4,5

0,0

0,0

Igaunijas

100

49,8

38,7

11,0

0,5

0,0

Krievijas

100

29,4

43,2

21,9

5,3

0,2

Lietuvas

100

46,4

39,5

13,4

0,7

0,0

Polijas

100

33,3

47,1

16,7

2,9

0,0

Somijas

100

37,1

59,1

3,7

0,0

0,0

Ukraina

100

59,8

36,1

4,1

0,0

0,0

Vācijas

100

41,1

41,6

17,3

0,0

0,0

Zviedrijas

100

63,9

30,7

4,8

0,5

0,0


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi