Preses relīze

Par iedzīvotāju apsekojumu par 2007.gadā veiktajiem ceļojumiem pa Latviju

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā iedzīvotāju apsekojuma rezultāti liecina, ka 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ceļotāju skaits vienas dienas atpūtas braucienos (bez nakšņošanas) ir pieaudzis par 3%, īsajos atpūtas braucienos (1-3 diennaktis) - par 1%, bet garajos braucienos (4 un vairāk diennaktis) ceļotāju skaits ir samazinājies par 8%. Ceļotāju skaits darījumu braucienos pa Latviju 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis par 45%. Iemesli, kas kavēja Latvijas iedzīvotājus doties ceļojumā, bija finansiālie apstākļi (40%), nebija laika (21%), intereses trūkums (15%). Savukārt 24% respondentu minēja citus iemeslus.

Lai gan ceļotāju skaits ir pieaudzis, atpūtas braucienu skaits 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 13%. Atpūtas nolūkos (braucieni pie radiem un draugiem, atpūtas braucieni brīvā dabā, sporta aktivitātes, ārstēšanās u.tml.), šķērsojot pilsētas vai administratīvā rajona robežas, tika veikti 15 991 tūkst. braucieni, no tiem 12 697 tūkst. bija vienas dienas braucieni, 2987 tūkst. – īsie braucieni un 307 tūkst. bija braucieni, kas ilga 4 un vairāk dienas.

Atpūtas braucienu skaits pēc to veida (procentos)

Iecienītākie ceļotāju galamērķi bija Rīga, Rīgas rajons un Jūrmala, kur priekšroku ceļotāji deva vienas dienas braucieniem. Uz Rīgu veikti 24,9% no visiem atpūtas braucieniem, bet vienas dienas atpūtas ceļojumi veidoja 28,2%. Uz Rīgu tika veikti 11,8% no visiem īsajiem (1-3 naktis) atpūtas braucieniem un 13,5% no visiem garajiem (4 un vairāk naktis) atpūtas braucieniem.

Vidējais atpūtas braucienu ilgums bija 2,2 diennaktis, tai skaitā garajiem braucieniem vidējais ilgums bija 7,3 diennaktis.

Vienas dienas braucienos ceļotājs vidēji iztērēja 14,9 Ls, īsa atpūtas brauciena laikā - 19,7 Ls, bet garajos atpūtas braucienos pa Latviju ceļotājs izdeva vidēji 36,4 Ls.

Dodoties atpūtas braucienā (4 un vairāk naktis), iedzīvotāji parasti izmantojuši privātās naktsmītnes. Atpūtas braucieniem vairāk priekšroku deva sievietes (53%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 25-44 gadiem.

Darījumu braucienos ar nakšņošanu Latvijas robežās tika veikti 391,7  tūkst. braucieni. Viena darījumu brauciena laikā viens ceļotājs vidēji iztērēja 35,2  Ls. Tajos vairāk bija devušies vīrieši – 65%. Visvairāk darījumu braucienus veikuši iedzīvotāji vecumā no 25–44 gadiem.

Visbiežāk atpūtas un darījuma braucienos ceļotāji devušies ar vieglo automobili.

Braucienos izmantotais transporta veids (procentos)

Īsie atpūtas braucieni ar nakšņošanu (1-3 naktis)

Garie atpūtas braucieni ar nakšņošanu (4 un vairāk naktis)

Darījumu braucieni ar nakšņošanu

Kopā

100.0

100.0

100.0

Vieglais automobilis

63.2

46.0

48.2

Autobuss

25.5

30.6

25.4

Vilciens

10.4

21.2

24.2

Cits transports

0.9

2.2

2.2

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi