Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2009. gada pirmajā pusgadā
ĀRVALSTU CEĻOTĀJI LATVIJĀ


Apsekojumā iegūtie rezultāti liecina, ka šā gada I pusgadā ārvalstu ceļotāji Latvijas robežu šķērsojuši 2222 tūkst. reizes, kas ir par 10.7% mazāk, salīdzinot ar 2008.gada attiecīgo periodu.

No kopējā ārvalstu viesu skaita 73% Latvijā uzturējušies mazāk nekā 24 stundas. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums mūsu valstī bijis 1,2 diennaktis. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 3.7 diennaktis (2008. gada 1. pusgadā – 4.1 diennaktis).

Savukārt 27% no visiem ārvalstu viesiem Latvijā uzturējušies ilgāk par 24 stundām. No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 63% apmetušies viesnīcās vai tām pielīdzinātās tūristu mītnēs, bet 26% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 35% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

2009.gada I pusgadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 163.6 milj.Ls, kas ir par 2.8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji – 39% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 20% - no Igaunijas, 6% - no Krievijas, 5% - no Zviedrijas, 4% - no Vācijas un 4% - no Polijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 42% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 30% - darījumu kārtošanu un 19% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.

Informāciju par Latviju 24% vairākdienu ārvalstu ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 18% - no radiem, draugiem un paziņām, 15% - iepriekšējo apmeklējumu laikā, 13% - no darījumu pieredzes, 7% – no tūrisma rokasgrāmatām un 6% – no masu saziņas līdzekļiem.Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izmantotais transporta veids,
šķērsojot Latvijas robežu (procentos) 
 
Sekojošā tabula raksturo, kā ārvalstu vairākdienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums (procentos)Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

64.6

30.1

3.5

1.8

Cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

40.2

39.8

14.9

5.1

Cilvēku atsaucība

100

62.3

32.0

4.1

1.6

Pilsētu tīrība

100

62.5

29.4

6.1

2.0

Izklaides iespējas

100

48.8

19.3

5.4

26.5

Svešvalodu zināšanas

100

52.4

35.0

9.0

3.6LATVIJAS CEĻOTĀJI ĀRVALSTĪS


2009.gada I pusgadā Latvijas iedzīvotāji, atgriežoties no ārvalstīm, 1361 tūkst. reižu šķērsoja valsts robežu, t.i., 16.5% mazāk nekā pagājušā gada I pusgadā.

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis - Lietuvu (30%), Krieviju (18%), Igauniju (12%) un Vāciju (8%).

Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 4.4 diennaktis, kas ir vairāk nekā 2008. gada attiecīgajā laika posmā (3.8 diennaktis).

Pavisam 2009.gada I pusgadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 199.9 milj., kas ir par 23% mazāk nekā 2008.gada I pusgadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2009. gada I pusgadā, atgriežoties no ārvalstīm, šķērsojuši valsts robežu, 36% bija devušies atpūtas braucienos, 27% apmeklējuši radiniekus un draugus, 20% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.

Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25 - 44 gadiem (56% no ceļotāju kopskaita), kuri galvenokārt devās atpūsties – 38%, apmeklēt radus un draugus – 23% un kārtot darījumus – 22%. Gados jaunākie ceļotāji (15 – 24 gadi) priekšroku bija devuši atpūtas braucieniem – 47%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 32%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk devās atpūtas braucienos – 28%, apmeklēja radus un draugus – 30% un veica darījuma braucienus – 23%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem, uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 81%. Vairākdienu Latvijas ceļotāju izmantotais transporta
veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos) 
 
Ārvalstu ceļojumu novērtējums pa valstīm (procentos)Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

53.7

39.5

6.8

0.0

0.0

Baltkrievija

100

16.7

55.7

25.9

1.7

0.0

Francija

100

47.8

47.7

4.5

0.0

0.0

Igaunija

100

50.0

39.4

9.5

0.4

0.7

Krievija

100

21.2

38.1

35.2

5.2

0.3

Lietuva

100

34.6

34.2

28.3

1.1

1.8

Polija

100

43.1

26.1

29.6

1.2

0.0

Somija

100

32.1

45.3

21.7

0.9

0.0

Ukraina

100

31.4

48.0

20.6

0.0

0.0

Vācija

100

40.6

45.5

13.9

0.0

0.0

Zviedrija

100

60.7

30.2

9.1

0.0

0.0
Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr. 67366810 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi