Preses relīze

Par robežšķērsotāju apsekojuma rezultātiem 2010. gada 1. pusgadā

Ārvalstu ceļotāji Latvijā

Apsekojuma rezultāti par 2010. gada 1. pusgadu liecina, ka ārvalstu ceļotāji 2296 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 3,3% vairāk nekā 2009. gada 1. pusgadā.
No kopējā ārvalstu viesu skaita 73% Latvijā uzturējušies mazāk nekā 24 stundas. Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,7 diennaktis.

No tiem, kuri Latvijā nakšņojuši, 70% apmetušies viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 30% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 37% Latviju apmeklēja pirmo reizi.

2010. gada 1. pusgadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 152,9 milj.Ls, kas ir par 6,5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

Lielākā daļa ārvalstu viesu bijuši kaimiņvalstu iedzīvotāji – 35% no ceļotāju kopskaita bija ieradušies no Lietuvas, 19% no Igaunijas, 7% no Zviedrijas, 6% no Krievijas, 4% no Polijas un 4% no Vācijas.

Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 39% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca atpūtu, 32% darījumu kārtošanu un 19% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai radinieku apmeklēšanu.
Informāciju par Latviju 25% vairākdienu ārvalstu ceļotāju galvenokārt ieguvuši internetā, 20% no radiem, draugiem un paziņām, 15% no darījuma pieredzes, 14% ir ieguvuši informāciju savu iepriekšējo apmeklējumu laikā, 7% no masu saziņas līdzekļiem un 7% no tūrisma rokasgrāmatām.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)

Sekojošā tabula raksturo, kā ārvalstu vairākdienu ceļotāji vērtē savu Latvijas apmeklējumu.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju novērtējums (procentos)

 

Pavisam

Tai skaitā novērtējums:

labi

apmierinoši

slikti

grūti atbildēt

Pakalpojumu kvalitāte

100

67,0

28,4

3,4

1,2

Cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība

100

47,3

35,9

13,5

3,3

Cilvēku atsaucība

100

61,7

30,0

6,6

1,7

Pilsētu tīrība

100

57,1

31,2

9,4

2,3

Izklaides iespējas

100

48,8

20,0

5,6

25,6

Svešvalodu zināšanas

100

54,9

32,2

9,3

3,6

Latvijas ceļotāji ārvalstīs

2010. gada 1. pusgadā Latvijas iedzīvotāji 1394 tūkst. reizes šķērsoja Latvijas robežu, tas ir par 2,4% vairāk nekā 2009.gada 1. pusgadā. Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs pavadījuši vidēji 4,9 diennaktis.

Līdzīgi kā iepriekšējos apsekojumos, arī šoreiz visbiežāk Latvijas ceļotāji apmeklējuši kaimiņvalstis - Lietuvu (28%), Krieviju (19%), Igauniju (11%) un 8% ir apmeklējuši Vāciju.
Saīldzinājumā ar 2009. gada 1.pusgadu par 20% pieauga apmeklējumu skaits uz Lielbritāniju, Itāliju, Spāniju un Turciju.

Pavisam 2010. gadā Latvijas ceļotāji ārvalstīs iztērējuši 171,2 milj., kas ir par 14% mazāk nekā 2010. gada 1. pusgadā (šajā summā neietilpst ceļa izdevumi, kā arī izdevumi, kas veikti darba devēja uzdevumā un kapitālieguldījumi).

No visiem vairākdienu Latvijas ceļotājiem, kas 2010. gada 1. pusgadā šķērsoja valsts robežu, 32% bija devušies atpūtas braucienos, 28% apmeklējuši radiniekus un draugus, 20% kā galveno ceļojuma motīvu minēja darījumus.
No 40 līdz 50% Latvijas iedzīvotāju, kuri apmeklēja Novēģiju, Poliju, Lietuvu, Vāciju, Krieviju un Baltkrieviju, par savu ceļojuma mērķi minēja radu, draugu apmeklējumu, bet uz Lielbritāniju tas bija pat 61%.

Visvairāk ceļojuši cilvēki vecumā no 25-44 gadiem (51% no ceļotāju kopskaita). Šie ceļotāji uz ārvalstīm devušies galvenokārt atpūsties – 30%, apmeklēt radus un draugus – 27% un kārtot darījumus – 20%. Gados jaunākie ceļotāji (15–24 gadi) priekšroku ir devuši atpūtas braucieniem – 44%, kā arī radu un draugu apmeklējumam – 26%. Ceļotāji vecumā no 45 līdz 64 gadiem visvairāk apciemoja draugus un radiniekus – 31%, devās atpūtas braucienos – 26% un darījuma braucienos – 25%, taču vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 65 gadiem, uz ārzemēm devušies pārsvarā, lai apciemotu radus un draugus – 68%.

Vairākdienu Latvijas ceļotāju izmantotais transporta veids, šķērsojot Latvijas robežu (procentos)


Latvijas ceļotāju ārvalstu ceļojumu novērtējums pa valstīm (vairākdienu ceļotāji)
(procentos)

   

Pavisam

Tai skaitā ceļojums tiek vērtēts kā:

ļoti labs

labs

apmierinošs

slikts

ļoti slikts

Austrija

100

63,0

28,3

8,7

Baltkrievija

100

24,2

58,4

15,8

1,6

Francija

100

62,9

34,0

3,1

Igaunija

100

48,9

41,2

8,8

0,4

0,7

Krievija

100

25,7

34,3

35,3

4,4

0,3

Lietuva

100

39,9

30,6

26,8

1,0

1,7

Polija

100

49,5

24,0

25,7

0,8

Somija

100

32,5

47,6

19,9

Ukraina

100

42,0

51,9

6,1

Vācija

100

51,2

35,7

12,9

0,1

0,1

Zviedrija

100

55,9

36,0

7,9

0,2

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi