Statistikas tabula

Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru)

TRG520
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti