Statistikas tabula

Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi pa valstīm, tūkst. t

TRG220
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti