Statistikas tabula

Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās

TRG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 11.05.2020