Statistikas tabula

Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro)

TRG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.07.2019
Par 2019. gadu 22.07.2020