Statistikas tabula

Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t)

TR260c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.07.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.10.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 29.01.2021