Statistikas tabula

Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t)

Tabulas kods datubāzē
TR260c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti