Statistikas tabula

Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t)

Tabulas kods datubāzē
TR260c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 31.10.2018