Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2007.g. deviņos mēnešos

Kopumā šā gada deviņos mēnešos transporta nozares darbība bija veiksmīga. Pieauguši pārvadāto kravu apjomi gan pa dzelzceļu, gan ar autotransportu. Tomēr samazinājušies ir pasažieru pārvadājumi ar autotransportu un pilsētu elektrotransportu.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gada 9 mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 38.5 milj. t. kravu, kas ir par 2.8 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos.

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā
pa satiksmes veidiem 2007. gada 9 mēnešos
(%)

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms veidoja 1.5 milj.t., kas ir par 13.7% mazāk nekā aizvadītā gada 9 mēnešos. Savukārt starptautiskie kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ir palielinājušies. 2007. gada 9 mēnešos starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 37 milj. t. kravu – par 3.7 % vairāk kā 2006. gada janvārī – septembrī. 77.2 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu nogādāja 27.5 milj. t. kravu, kas ir par 4.4 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – septembri, ir palielinājies par 2.4 % un veidoja 1 milj. t. kravu.

Eksporta un importa kravu pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. t.)

2007. gada 9 mēnešos ir palielinājušies kravu pārvadājumi ar autotransportu. Kopumā tika transportētas 46.3 milj.t. kravu, kas ir par 5.5 milj.t. jeb 13.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – septembrī.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu
pa satiksmes veidiem 2007. gada 9 mēnešos
(%)

Lielāko daļu (86.8 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 40.2 milj. t. kravu, kas ir par 12 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos. Būtiski palielinājušies arī starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu. 2007. gada deviņos mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu pārvadāja 6.1 milj. t. kravu, kas ir par 25.3 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga importa kravu pārvadājumi. Importa kravu apjoms 2007. gada 9 mēnešos bija 2.1 milj. t., kas ir par 51 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms veidoja 2.7 milj. t., kas ir par 8.8 % vairāk nekā 2006. gada deviņos mēnešos. Pieaudzis arī ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem pārvadāto kravu apjoms ārvalstīs. Šā gada 9 mēnešos ar Latvijā reģistrētajiem automobiļiem ārvalstīs pārvadāja 1.3 milj. t., kas ir par 29 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan komercpārvadājumos, gan pašpārvadājumos. 2007. gada janvārī - septembrī komercpārvadājumu apjoms bija 66.7 % no kopējā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoma. Komercpārvadājumos šā gada janvārī – septembrī transportēja 30.9 milj. t. kravu, kas ir par 26.2 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Komercpārvadājumos lielāko daļu (81.4 %) kravu transportēja iekšzemē.

2007. gada 9 mēnešos 33.3 % kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos, kopumā sasniedzot 15.4 milj. t kravu, kas ir par 5.3 % mazāk nekā pērn janvārī – septembrī. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 97.6 % kravu transportēja iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. t.)

2006. gada augustā pilnībā tika pārtraukta naftas transportēšana pa naftas cauruļvadu. Savukārt pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms 2007. gada 9 mēnešos ir samazinājies. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2007. gada janvārī – septembrī transportēja 5 milj. t. naftas produktu, kas ir par 3.7 % mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2007. gada janvārī – septembrī ir palielinājies. Šo transporta veidu izmantoja 20.8 milj. pasažieru, kas ir par 2.9 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos. Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu noteica pārvadāto pasažieru pieaugums kā iekšzemes satiksmē, tā arī starptautiskajā satiksmē. Dzelzceļa pakalpojumus izmantoja 20.5 milj. pasažieru, kas ir par 2.9 % vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Savukārt starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu tika pārvadāti 0.3 milj. pasažieru - par 3.6 % vairāk nekā pērn janvārī -septembrī.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2007. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem, ir samazinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāja 146 milj. pasažieru, kas ir par 6.5 % mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Lielākā daļa (99.7 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2006. gada 9 mēnešiem, samazinājies par 6.5 %. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (76.5 %) pasažieru pārvietojās ar pilsētu satiksmes maršrutu autobusiem. Pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir samazinājušies par 21.3 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – septembri.

Ar pilsētu elektrotransportu pārvietojās 135.6 milj. pasažieru, kas ir par 0.8 % mazāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Tramvaju pakalpojumus izmantoja 68.7 milj. pasažieru – par 0.2 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – septembrī, bet ar trolejbusiem pārvietojās 66.9 milj. pasažieru – par 1.9 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem
(milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi