Preses relīze

Transporta darbības rezultāti 2007. gadā

Kopumā 2007. gadā transporta nozares darbība bija veiksmīga. Pieauguši pārvadāto kravu apjomi gan pa dzelzceļu, gan ar autotransportu. Tomēr samazinājušies ir pasažieru pārvadājumi ar autotransportu un pilsētu elektrotransportu, bet ar dzelzceļa transportu saglabājušies iepriekšējā gada līmenī.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 52.2 milj. t. kravu, kas ir par 7 % vairāk nekā iepriekšējā gada 12 mēnešos.

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā
pa satiksmes veidiem 2007. gadā (%)

 

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms ir samazinājies par 16.8%, sasniedzot 2 milj. t. Savukārt starptautiskie kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ir palielinājušies. 2007. gada janvārī – decembrī starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 50.2 milj. t. kravu – par 8.3 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – decembrī. 77.9 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām. Uz ostām ar dzelzceļa transportu transportēja 37.7 milj. t. kravu, kas ir par 9.9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt no ostām ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – decembri, ir palielinājies par 3.6 % un veidoja 1.4 milj. t. kravu.

Eksporta un importa kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

2007. gadā kravu pārvadājumi ar autotransportu ir palielinājušies. Ar autotransportu 2007. gada janvārī – decembrī pārvadāja 59.9 milj. t. kravu, kas ir par 5.7 milj. t. jeb 10.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – decembrī.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa satiksmes veidiem
2007. gadā (%)

Lielāko daļu (86 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 51.5 milj. t. kravu, kas ir par 8.4 % vairāk nekā 2006. gadā. Palielinājušies arī starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu. 2007. gada divpadsmit mēnešos starptautiskajā satiksmē ar autotransportu transportēja 8.4 milj. .t kravu, kas ir par 26 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām visvairāk pieauga importa kravu pārvadājumi. Importa kravu apjoms 2007. gada janvārī – decembrī bija 2.9 milj. t., kas ir par 40.9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ar autotransportu pārvadāto eksporta kravu apjoms 2007. gada janvārī – decembrī sasniedza 3.6 milj. t., kas ir par 13.3 % vairāk nekā 2006. gada divpadsmit mēnešos. Pieaudzis arī ar Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem pārvadāto kravu apjoms ārvalstīs. 2007. gadā ar Latvijā reģistrētajiem automobiļiem ārvalstīs pārvadāja 1.9 milj. t., kas ir par 33.1 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos.

2007. gada janvārī – decembrī komercpārvadājumu apjoms bija 66.4 % no kopējā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoma. Komercpārvadājumos 2007. gadā pārvadāja 39.8 milj. t. kravu, kas ir par 18 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Komercpārvadājumos lielāko daļu (80.1 %) kravu transportēja iekšzemē.

2007. gada janvārī – decembrī 33.6 % kravu ar autotransportu tika pārvadātas pašpārvadājumos. Pašpārvadājumos transportēja 20.1 milj. t. kravu, kas ir par 1.7 % mazāk nekā pērn janvārī – decembrī. No kopējā kravu apjoma pašpārvadājumos 97.8 % kravu transportēja iekšzemē.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

Pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms 2007. gadā ir samazinājies. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2007. gada janvārī – decembrī transportēja 6.5 milj. t naftas produktu, kas ir par 2.9 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2007. gadā naftas transportēšana pa naftas cauruļvadu netika veikta.

Pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits 2007. gada janvārī – decembrī ir palicis iepriekšējā gada līmenī. Šo transportu izmantoja 27.4 milj. pasažieru. Salīdzinot ar 2006. gadu, pieaudzis iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits, kas 2007. gada divpadsmit mēnešos bija 27 milj. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 0.1 %. Savukārt starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 3 % un sasniedza 0.4 milj. pasažieru.

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies. Ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāja 195 milj. pasažieru, kas ir par 6.9 % mazāk nekā iepriekšējā gada 12 mēnešos. Lielākā daļa (99.7 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2006. gadu, samazinājies par 6.9 %. No iekšzemē ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru kopskaita lielākā daļa (76.5 %) pasažieru pārvietojās ar pilsētu satiksmes maršrutu autobusiem. Pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir samazinājušies par 13.6 %.

Ar pilsētu elektrotransportu 2007. gadā pārvadāja 183.6 milj. pasažieru, kas ir par 0.7 % mazāk nekā iepriekšējā gada 12 mēnešos. Tramvaju pakalpojumus izmantoja 93.2 milj. pasažieru – par 0.2 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – decembrī, bet ar trolejbusiem pārvietojās 90.4 milj. pasažieru – par 1.7 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi