Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 56.1 milj. t kravu, kas ir par 7.5% vairāk nekā 2007. gadā.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa satiksmes veidiem (milj. t)

2008

2008 % pret 2007

2008 X-XII

2008 X-XII % pret 2007 X-XII

Pavisam

56.1

107.5

15.2

110.8

  tai skaitā:

   iekšzemes kravu pārvadājumi

1.7

84.4

0.4

82.3

   eksporta kravu pārvadājumi

2.7

112.5

0.7

119.3

   importa kravu pārvadājumi

47.1

110.1

13.1

115.7

   tranzīta kravu pārvadājumi

4.6

91.5

1.0

75.0

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 15.6% un veidoja 1.7 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2008. gadā pārvadāja 54.4 milj. t kravu – par 8.4% vairāk nekā 2007. gadā. 80.7% no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām.

2008. gadā kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies - tika pārvadāti 54.5 milj. t kravu, kas ir par 9.1% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa satiksmes veidiem (milj. t)

2008

2008 % pret 2007

2008 X-XII

2008 X-XII % pret 2007 X-XII

Pavisam

54.5

90.9

11.4

82.9

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

46.3

89.8

9.5

83.0

eksporta kravu pārvadājumi

3.4

94.0

0.8

81.9

importa kravu pārvadājumi

2.4

82.0

0.6

80.7

kravu pārvadājumi ārvalstīs

2.4

127.4

0.5

85.7

Lielāko daļu (85%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 46.3 milj. t kravu, kas ir par 10.2% mazāk nekā 2007. gadā. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2008. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sarukuši par 2.5% - tika pārvadāti 8.2 milj. t kravu.

43.5% (23.7 milj. t) ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 14.1% (7.7 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 7.5% (4.1 milj. t) – pārtikas produkti, dzērieni un tabaka.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2008. gadā transportēja 37.8 milj. t kravu, kas ir par 5% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt pašpārvadājumos - 16.7 milj. t kravu, kas ir par 17.2% mazāk nekā 2007. gadā.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2008. gadā transportēja 5 milj. t naftas produktu, kas ir par 22.5% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Sarukuši ir arī pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pa dzelzceļu 2008. gadā pārvadāja 26.8 milj. pasažieru, kas ir par 2.4% mazāk nekā pagājušā gadā. Salīdzinot ar 2007. gadu, par 2.4% ir samazinājies iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits, kas 2008. gadā veidoja 26.4 milj. pasažieru. Savukārt starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits ir sarucis par 5.7%.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2008. gadā pārvadāja 183.4 milj. pasažieru, kas ir par 5.7% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākā daļa (99.7%) regulāras satiksmes autobusu izmantojošo pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē – kritums par 5.7%, bet pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir samazinājušies par 6.5%. Jāpiebilst, ka regulāras satiksmes autobusu maršrutu skaits 2008. gada tika samazināts par 5.7%.

Ar pilsētu elektrotransportu 2008. gadā pārvadāja 166 milj. pasažieru, kas ir par 9.6% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits sarucis par 11.7%, bet ar tramvajiem – par 7.6%.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi