Preses relīze

Par transporta darbības rezultātiem 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 53.7 milj. t kravu, kas ir par 4.2 % mazāk nekā 2008. gadā.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem (milj. t)


2009. gads (milj. t)

2009. gada izmaiņas % pret 2008. gadu

2009. gada oktobris – decembris (milj. t)

2009. gada oktobra – decembra izmaiņas % pret 2008. gada oktobri – decembri

Pavisam

53.68

-4.2

12.79

-15.8

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

1.30

-23.0

0.34

-12.5

eksporta kravu pārvadājumi

2.22

-16.2

0.54

-23.9

importa kravu pārvadājumi

47.09

-0.1

11.11

-15.2

tranzīta kravu pārvadājumi

3.07

-33.4

0.80

-19.2

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 23 % un tas bija 1.3 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2009. gadā pārvadāja 52.4 milj. t kravu – par 3.7 % mazāk nekā 2008. gadā. 86.1 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.

2009. gadā kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies – tika pārvadāti 38 milj. t kravu, kas ir par 30.3 % mazāk nekā 2008. gadā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem


2009. gads (milj. t)

2009. gada izmaiņas % pret 2008. gadu

2009. gada oktobris – decembris (milj. t)

2009. gada oktobra – decembra izmaiņas % pret 2008. gada oktobri – decembri

Pavisam

37.96

-30.3

10.87

-4.7

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi

31.62

-31.7

8.93

-6.4

eksporta kravu pārvadājumi

2.63

-22.0

0.72

-5.7

importa kravu pārvadājumi

1.54

-34.7

0.42

-30.2

kravu pārvadājumi ārvalstīs

2.17

-10.4

0.80

+59.0

Lielāko daļu (83.3 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 31.6 milj. t kravu, kas ir par 31.7 % mazāk nekā 2008. gadā. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 22.2 % – tika pārvadāti 6.4 milj. t kravu.

2009. gadā 29.6 % (11.2 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 22.8 % (8.6 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 13.7 % (5.2 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2009. gadā pārvadāja 24.1 milj. t kravu, kas ir par 36.2 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pašpārvadājumos pārvadāja 13.9 milj. t kravu, kas ir par 16.8 % mazāk nekā 2008. gadā.

Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. t) 
 

Pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms ir samazinājies. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2009. gadā transportēja 3.8 milj. t naftas produktu, kas ir par 25.1 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, ir samazinājušies.

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. pasažieru) 
 

Pa dzelzceļu 2009. gadā pārvadāja21.6 milj. pasažieru, kas ir par 19.5 % mazāk nekā 2008. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo. gadu, iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 19.5 %, bet starptautiskajā satiksmē – par 18.3 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2009. gadā pārvadāja 143.1 milj. pasažieru, kas ir par 22 % mazāk nekā 2008. gadā. Lielākā daļa (99.6 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita izmantoja iekšzemes transportu. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē, salīdzinot ar 2008. gadu, ir samazinājies par 22.1 %. Pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem sarukuši par 5.1 %.

Ar pilsētu elektrotransportu 2009. gadā pārvadāja 113 milj. pasažieru, kas ir par 31.9 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 30.3 %, bet ar tramvajiem – par 33.4 %.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
tālr.67366810

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi