Galvenie rādītāji

Kravu pārvadājumi

Ostās pieaug kravu apgrozījums

No Latvijas ostām 2018. gadā nosūtīja un ostās saņēma 66,2 milj. tonnu kravu, kas ir par 6,9 % vairāk nekā 2017. gadā. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 36,4 milj. tonnu, par 8,2 % vairāk, Ventspils ostā – 20,3 milj. tonnu jeb par 1,5 % vairāk, Liepājas ostā – 7,5 milj. tonnu jeb par 14,4 % vairāk, bet mazajās ostās – 1,9 milj. tonnu, par 19,1 % vairāk nekā 2017. gadā. No ostām nosūtīja 57,1 milj. tonnu kravu, kas ir par 5,4 % vairāk nekā 2017. gadā. Kuģos iekrauto ogļu apjoms pieauga par 3,3 milj. tonnu jeb 18,9 %, kokmateriālu apjoms – par 1,5 milj. tonnu jeb 45,8 %, kravu konteineros un mobilo kravu apjoms attiecīgi par 9,9 % un 10,9 %. Savukārt naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 2,2 milj. tonnu jeb 15,6 %. Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 18,1 %. No kuģiem izkrauto kravu konteineros apjoms pieauga par 1,1 %, mobilo kravu apjoms – par 7,6 %, bet naftas produktu izkraušanas apjoms – par 13,3 %.

Lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 26,3 tūkstošus tonnu kravu, kas ir par 12,1 % vairāk nekā 2017. gadā.

Pieauguši kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu

2018. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 49,3 milj. tonnu kravu, kas ir par 12,5 % mazāk nekā 2017. gadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,4 milj. tonnu kravu – par 17,3 % mazāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 5,8 milj. tonnu jeb 13,7 %. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām pieauga par 12,5 %, to īpatsvars starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos bija 82,3 %.

{ "query": [ { "code": "Satiksmes veids", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "FRTRAFFIC_DOMESTIC", "FRTRAFFIC_INTERN" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/kravas/ikgad/TRG210.pxTOTAL:FRTRAFFIC_DOMESTIC:FRTRAFFIC_INTERNPavisam:Iekšzemes pārvadājumos:Starptautiskajos pārvadājumos21stringhorizontalKravu pārvadājumi pa dzelzceļu (tūkst. tonnu)TRG210http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__kravas__ikgad/TRG210.px100%falselv

 

Pieaug kravu pārvadājumi ar autotransportu

2018. gadā ar autotransportu pārvadāja 76,7 milj. tonnu kravu, kas ir par 8,7 milj. tonnu jeb 12,8 % vairāk nekā 2017. gadā. Lielāko daļu (76,3 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi palielinājās par 6,4 milj. tonnu jeb 12,2 %. Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 2,3 milj. tonnu jeb 14,8 %.

{ "query": [ { "code": "Satiksmes veidi", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "FRTRAFFIC_DOMESTIC", "FRTRAFFIC_INTERN" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/kravas/ikgad/TRG280.pxTOTAL:FRTRAFFIC_DOMESTIC:FRTRAFFIC_INTERNPavisam:Iekšzemes pārvadājumos:Starptautiskajos pārvadājumos12stringhorizontalKravu apgrozība, milj. tkmTRG280http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__kravas__ikgad/TRG280.px100%falselv

Atpakaļ uz tēmu