Galvenie rādītāji

Kravu pārvadājumi

Samazinājušies kravu pārvadājumi ostās un ar dzelzceļa transportu, pieaugums kravu pārvadājumos ar autotransportu.

Ostās kravu apgrozījuma samazinājums

No Latvijas ostām 2017. gadā nosūtīja un ostās saņēma 61,9 milj. tonnu kravu, kas ir par 2 % mazāk nekā 2016. gadā. No ostām nosūtīja 54,2 milj. tonnu kravu, kas ir par 3,7 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nosūtīto kravu apjoma kritumu noteica naftas produktu samazinājums par 16,9 %, kā arī labības un labības produktu samazinājums par 8,9 %, kokmateriālu – par 5,8 %, minerālmēslu – par 20 %. Savukārt nosūtīto ogļu apjoms pieauga par 5,2 %, kravu konteineros – par 13,1 % un mobilo kravu – par 14,4 %. Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 11,9 %. To galvenokārt noteica no kuģiem izkrauto kravu konteineros un mobilo kravu pieaugums attiecīgi par 14,2 % un 14,8 %, kā arī naftas produktu izkraušanas apjoma pieaugums par 16,1 %.

2017. gadā lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 23,4 tūkst. tonnu kravu, kas ir par 20 % vairāk nekā 2016. gadā.

Samazinājušies kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu

2017. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 43,8 milj. tonnu kravu, kas ir par 8,4% mazāk nekā 2016. gadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,6 milj. tonnu kravu – par 11,3% vairāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 4,2 milj. tonnu jeb 9,1%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām samazinājās par 11,3%, to īpatsvars starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos bija 83,2%.

{ "query": [ { "code": "Satiksmes veids", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "FRTRAFFIC_DOMESTIC", "FRTRAFFIC_INTERN" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/kravas/ikgad/TRG210.pxTOTAL:FRTRAFFIC_DOMESTIC:FRTRAFFIC_INTERNPavisam:Iekšzemes pārvadājumos:Starptautiskajos pārvadājumos21stringhorizontalKravu pārvadājumi pa dzelzceļu (tūkst. tonnu)TRG210http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__kravas__ikgad/TRG210.px100%falselv

Pieaug kravu pārvadājumi ar autotransportu

2017. gadā ar autotransportu pārvadāja 68 milj. tonnu kravu, kas ir par 4,6 milj. tonnu jeb 7,3 % vairāk nekā 2016. gadā. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu galvenokārt ietekmēja karjeru izstrādes produktu pārvadājumu pieaugums par 32,5 %. Lielāko daļu (76,7 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi palielinājās par 3,8 milj. tonnu jeb 7,8 %. Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 0,8 milj. tonnu jeb 5,7 %.

{ "query": [ { "code": "Satiksmes veidi", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "FRTRAFFIC_DOMESTIC", "FRTRAFFIC_INTERN" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/transp_tur/transp/kravas/ikgad/TRG280.pxTOTAL:FRTRAFFIC_DOMESTIC:FRTRAFFIC_INTERNPavisam:Iekšzemes pārvadājumos:Starptautiskajos pārvadājumos12stringhorizontalKravu pārvadājumi ar autotransportu (tūkst. tonnu)TRG280http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__transp__kravas__ikgad/TRG280.px100%falselv

Atpakaļ uz tēmu