Statistikas tabula

Ķermeņa masas indekss (%)

Tabulas kods datubāzē
VEA070
Dati atjaunoti
Ķermeņa masas indekss (ĶMI)

Ķermeņa masas indekss ir rādītājs, kas nosaka ķermeņa nepietiekama svara, liekā svara vai aptaukošanās pakāpi. To aprēķina pēc formulas – ķermeņa masa (kg) dalīta ar ķermeņa garumu (metros), kāpinātu kvadrātā. Ir izmantots Pasaules Veselības organizācijas pieņemtais ķermeņa masas indeksa sadalījums.

Ķermeņa garums un svars tika noteikts pēc respondentu pašvērtējuma, atbildot uz jautājumiem: "Kāds ir Jūsu augums bez apaviem?" un "Kāds ir Jūsu svars bez apģērba un apaviem?". Iegūtie rezultāti ir sadalīti četrās grupās:

  1. ĶMI < 18.50 - nepietiekams svars;
  2. 18.50 ≤ ĶMI ≤ 24.99 - normāls svars;
  3. 25.00 ≤ ĶMI ≤ 29.99 - liekais svars;
  4. ĶMI ≥ 30.00 - aptaukošanās.