Statistikas tabula

Medikamentu lietošana ar vai bez ārsta ieteikuma 2014. gadā (%)

Tabulas kods datubāzē
VEA020
Dati atjaunoti