Statistikas tabula

Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits

Tabulas kods datubāzē
VAG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Invaliditāte

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā.