Statistikas tabula

Zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesls pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

VPG101
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti