Statistikas tabula

Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

VPG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti